Verktyg  

NORDAMERIKA INDEXFOND  Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Aktier 99,66
Kontanter / kontoplaceringar 0,34

Aktieplaceringarnas indelning enligt sektorer och regioner

Om du för kursorn över någon av regionbeteckningarna, så får du en lista över de länder inom området i vilka Seligson & Co:s fonder har haft placeringar då Fondsondens data har uppdaterats.

  Totalt
Industri 1,16 17,16 18,31
Teknologi 34,92 34,92
Konsumentvaror 0,09 13,03 13,12
Hälsovård 14,10 14,10
Finans 19,55 19,55

Totalt 1,25 98,75 0,00 0,00  



Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Inga ränteplaceringar

Fondsondens data har uppdaterats den 31.12.2019.