Aktiva aktiefonder - Tropico LatAm  

Tropico LatAm

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond, som placerar huvudsakligen på aktiemarknaderna i Brasilien samt också på aktiemarknaderna i Chile, Peru ja Colombia. För att säkerställa sin likviditet samt marknadsexponering kan fonden även använda fonder som placerar på de latinamerikanska marknaderna. Fondens målsättning är att överträffa sitt jämförelseindex, som beskriver den latinamerikanska marknaden. Fondens rådgivare är brasilianska Trópico Latin America Investments.

Fondens verksamhet startade 12.5.2016.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 1,2 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Teckningsavgift: 1,0 % för teckningar under 4 999 euro
Handelsavgift  
vid inlösning 0,0 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
(betalas in i fonden): 0,5 % om placeringstiden < 180 dagar

Avkastningsbaserad avgift: 15 % av den totala avkastning som överstiger jämförelseindex avkastning årligen, max 3 % av det genomsnittliga fondkapitalet. Den avkastningsbaserade avgiften kan inte bli negativ. Då fonden startar börjar jämförelseperioden den första dagen fondandelens värde beräknas.

Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Tropico LatAm-fondens bankkonton är:

S-BankenSBANFIHHFI84 3939 0001 2948 26
NordeaNDEAFIHH FI09 1805 3000 0164 50
OPOKOYFIHHFI31 5000 0120 3434 95

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Teckningsdagen är normalt torsdag, förutsatt att teckningsbetalningen har mottagits av fondbolaget senast på onsdag kl. 16.00 (möjliga förändringar i tidtabellen meddelas på webbsidan).

Inlösningsdagen är normalt torsdag, förutsatt att inlösningsuppdraget har mottagits av fondbolaget senast på onsdag kl. 16.00 (möjliga förändringar i tidtabellen meddelas på webbsidan).


Värdeutveckling 29.11.2021:
Tillväxt (A) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
12,4645 € -3,59 % 5,63 % -11,17 % -9,85 % 9,20 % - - -
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen