Passiva aktiefonder - Global Brands  

Global Top 25 Brands

Fonden placerar globalt i aktier i de bolag som äger världens starkaste varumärken och följer deras avkastning. Under fondens historia har klart fler än hälften av fondens placeringar varit aktier i bolag i USA.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,59 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,0 %  
- Vid inlösning: 0,0 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
0,5 % om placeringstiden < 180 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Global Top 25 Brands-fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI13 1200 3000 0081 93
OPOKOYFIHHFI03 5000 0120 2827 92

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag, bekräftas teckningen till nästa finländska bankdags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 16, bekräftas inlösningen till nästa finländska bankdags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 26.09.2022:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
13,802 € 5,930 € -0,55 % -7,76 % 0,41 % 32,89 % 78,12 % 258,18 % 381,07 % 640,05 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen