Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från info@seligson.fi.
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

LokalTapiola fondernas värden hittas här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån3 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 29.11.2021 3,8862 € -0,51 % -0,91 % 18,83 % 35,27 % 54,19 % 157,16 % 88,93 % 109,27 %
Nordamerika 26.11.2021 40,6772 € -2,40 % 3,14 % 34,30 % 77,46 % 106,82 % 362,93 % - -
Asien 29.11.2021 7,0109 € -1,13 % -1,56 % 10,13 % 27,86 % 29,77 % 118,65 % 61,50 % 48,95 %
Emerging Markets 29.11.2021 15,1453 € -2,36 % -0,70 % 9,82 % 25,88 % 38,02 % 82,50 % - -
Global Brands 29.11.2021 14,4869 € -2,07 % 2,84 % 23,70 % 65,64 % 101,24 % 333,39 % 466,12 % 517,25 %
Global Pharma 29.11.2021 37,5911 € -0,67 % 2,41 % 17,77 % 30,87 % 47,01 % 251,14 % 297,24 % 220,09 %
Finland 29.11.2021 12,0898 € 0,33 % -0,42 % 18,99 % 53,38 % 80,09 % 271,79 % 203,15 % 526,09 %
OMXH 25 ETF 1 26.11.2021 68,66 € -3,50 % -3,59 % 19,64 % 53,16 % 80,40 % 336,40 % 240,77 % -
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 29.11.2021 90,0224 € -0,89 % 2,38 % 26,44 % 56,75 % 81,43 % 236,30 % 231,05 % 708,03 %
Phoenix 29.11.2021 36,1628 € -1,68 % -3,16 % 16,30 % 30,16 % 41,76 % 157,21 % 119,45 % 228,31 %
Russian Prosperity 2 26.11.2021 148,1472 € -3,47 % -12,75 % 27,48 % 45,13 % 57,80 % 88,91 % 72,12 % 1077,55 %
Tropico LatAm 29.11.2021 12,4645 € -3,59 % 5,63 % -11,17 % -9,85 % 9,20 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 29.11.2021 26,7551 € -1,32 % 0,61 % 13,52 % 27,81 % 38,01 % 94,88 % 122,05 % 163,88 %
Räntefonderna
Euro-obligation 29.11.2021 4,3345 € -0,07 % 1,38 % -2,42 % 9,52 % 9,57 % 53,91 % 79,48 % 126,23 %
Euro Corp. Bond 29.11.2021 21,0698 € -0,09 % -0,16 % -2,12 % 5,69 % 5,57 % 32,00 % 64,61 % 106,65 %
Penningmarknad 29.11.2021 2,4901 € -0,00 % -0,02 % -0,30 % -0,78 % -1,13 % 1,16 % 15,30 % 29,72 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.
3) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Euro-obligation 26.11.2021 -0,24 %
Euro Corp. Bond 26.11.2021 0,06 %
Penningmarknad 26.11.2021 -0,32 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.