Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.

Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.

Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån3 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 05.12.2019 3,3881 € 0,62 % 0,93 % 18,89 % 34,29 % 37,87 % 118,73 % 122,61 % 52,82 %
Nordamerika 05.12.2019 27,7887 € -0,10 % 1,42 % 19,13 % 41,97 % 76,22 % 274,40 % - -
Asien 05.12.2019 6,0495 € 0,48 % -0,64 % 10,83 % 13,61 % 32,13 % 100,27 % 76,73 % -
Emerging Markets 05.12.2019 12,9045 € 0,39 % -1,89 % 5,95 % 19,06 % 25,44 % - - -
Global Brands 05.12.2019 10,6595 € 0,98 % 2,65 % 22,73 % 49,82 % 80,08 % 315,01 % 434,04 % 356,51 %
Global Pharma 05.12.2019 31,7322 € 0,98 % 4,25 % 10,08 % 26,01 % 34,79 % 264,51 % 318,24 % -
Finland 05.12.2019 8,6806 € 0,11 % -2,95 % 11,52 % 28,77 % 61,82 % 173,22 % 240,95 % 186,49 %
OMXH 25 ETF 1 05.12.2019 49,10 € -0,24 % -3,46 % 11,36 % 29,62 % 58,95 % 210,36 % 294,22 % -
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 05.12.2019 66,6274 € 0,58 % 1,46 % 16,81 % 33,31 % 58,73 % 190,36 % 257,88 % -
Phoenix 05.12.2019 29,2454 € 0,42 % 0,72 % 8,02 % 14,50 % 14,79 % 109,65 % 144,26 % -
Russian Prosperity 2 04.12.2019 127,2951 € -0,77 % 0,56 % 20,70 % 35,48 % 100,67 % 108,38 % 339,27 % -
Tropico LatAm 05.12.2019 17,1505 € 0,47 % 1,02 % 23,37 % 56,55 % - - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 05.12.2019 22,4907 € 0,36 % 0,63 % 7,46 % 16,55 % 24,14 % 78,65 % 117,01 % 123,97 %
Räntefonderna
Euro-obligation 05.12.2019 4,2661 € -0,29 % -0,77 % 7,13 % 8,40 % 12,98 % 52,06 % 86,05 % 152,73 %
Euro Corp. Bond 05.12.2019 21,0022 € -0,15 % -0,37 % 5,30 % 5,87 % 9,03 % 40,26 % 70,10 % -
Penningmarknad 05.12.2019 2,5041 € 0,00 % -0,02 % -0,22 % -0,58 % -0,17 % 4,16 % 21,11 % 41,42 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.
3) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Euro-obligation 05.12.2019 -0,09 %
Euro Corp. Bond 05.12.2019 0,02 %
Penningmarknad 05.12.2019 -0,22 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.