Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från .
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

LokalTapiola fondernas värden hittas här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån3 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 23.09.2022 3,396 € -2,41 % -8,41 % -12,41 % 3,91 % 17,20 % 83,88 % 52,01 % 175,43 %
Nordamerika 23.09.2022 37,358 € -0,68 % -9,30 % -0,59 % 38,38 % 86,30 % 242,22 % 260,22 % -
Asien 26.09.2022 6,459 € -2,42 % -8,86 % -10,49 % 7,98 % 17,84 % 76,32 % 61,52 % 77,30 %
Emerging Markets 26.09.2022 13,865 € -0,89 % -7,45 % -8,60 % 9,53 % 12,77 % 46,06 % - -
Global Brands 26.09.2022 13,802 € -0,55 % -7,76 % 0,41 % 32,89 % 78,12 % 258,18 % 381,07 % 640,05 %
Global Pharma 26.09.2022 42,060 € -0,24 % -3,08 % 15,86 % 44,34 % 59,66 % 198,90 % 334,64 % 440,20 %
Finland 23.09.2022 10,244 € -2,96 % -8,34 % -17,10 % 19,98 % 30,17 % 190,89 % 112,80 % 577,51 %
OMXH 25 ETF 1 23.09.2022 58,92 € -1,88 % -8,11 % -17,40 % 21,26 % 32,97 % 205,44 % 142,84 % 715,64 %
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 26.09.2022 81,464 € 0,23 % -5,96 % -4,68 % 28,95 % 49,08 % 157,45 % 167,45 % 693,07 %
Familjebolag 26.09.2022 33,812 € -1,64 % -7,87 % -7,92 % 20,31 % 13,24 % 108,01 % 95,66 % 298,59 %
Russian Prosperity 2 25.02.2022 83,136 € 1,04 % -34,25 % -33,93 % -23,64 % -22,78 % -10,08 % -17,54 % 385,52 %
Tropico LatAm 26.09.2022 15,219 € -3,17 % -2,85 % 9,73 % -7,99 % 10,46 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 23.09.2022 24,106 € -0,90 % -6,21 % -8,01 % 8,72 % 18,16 % 55,62 % 91,64 % 161,31 %
Räntefonderna
Euro-obligation 26.09.2022 3,560 € -0,36 % -4,97 % -17,66 % -18,58 % -10,28 % 11,94 % 48,71 % 75,02 %
Euro Corp. Bond 26.09.2022 17,997 € -0,22 % -4,56 % -15,38 % -14,72 % -10,66 % 3,57 % 41,29 % 68,21 %
Penningmarknad 26.09.2022 2,4777 € 0,00 % -0,12 % -0,55 % -1,12 % -1,51 % -0,48 % 11,47 % 25,70 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Fonden Russian Prosperity Fund Euro är stängd tills vidare. Det sista kända värdet är för den 25 februari 2022. Fondens nuvärde är inte känt.
3) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Euro-obligation 23.09.2022 2,44 %
Euro Corp. Bond 23.09.2022 3,37 %
Penningmarknad 23.09.2022 1,02 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.