Räntefonder - Penningmarknadsfond  

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken på ungefär 3 månader. Fonden strävar efter att bibehålla minst det placerade kapitalet på en tidsfrist som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt ge andelsägare en jämn avkastning.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,18 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.

Ingen tecknings- eller inlösningsavgift.
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Penningmarknadsfonds bankkonton är:

S-BankenSBANFIHHFI21 3636 3001 2555 12
NordeaNDEAFIHH FI05 1200 3000 0068 82
OPOKOYFIHHFI33 5000 0120 2828 34

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag före kl. 14.30, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag före kl. 11, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 29.11.2021:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
2,4901 € 1,0606 € -0,00 % -0,02 % -0,30 % -0,78 % -1,13 % 1,16 % 15,30 % 29,72 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen