Aktiva aktiefonder - Russian Prosperity  

Russian Prosperity Fund Euro

Fonden Russian Prosperity Fund Euro är stängd tills vidare.

Teckningar och inlösen som riktar sig till fonden kan inte bekräftas när fonden är stängd. Teckningar och inlösen som görs under stängningen verkställs först när fondens värden nästa gång beräknas.

Mera information här.

Russian Prosperity Fund Euro är en matarfond, enligt definitionen i Lagen om placeringsfonder, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 1,75 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,0 %  
- Vid inlösning: 0,0 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
0,5 % om placeringstiden < 180 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Russian Prosperity Fund Euro-fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI35 1200 3000 0185 64
OPOKOYFIHHFI11 5000 0120 2828 42

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 11, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 11, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 25.02.2022:
Tillväxt (A) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
83,136 € 1,04 % -34,25 % -33,93 % -23,64 % -22,78 % -10,08 % -17,54 % 385,52 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen