Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 24.01.2020
Förmögenhet 242 684 722,84 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 114 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 114 dagar

Av fondens medel kan 80 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 24.01.2020
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 49 046 988,21   20,21
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.08.2020 8 000 000,00 05.08.2020 194 3,30
Bankcertifikat Handelsbanken 18.12.2020 6 019 842,96 18.12.2020 329 2,48
Bankcertifikat Handelsbanken 13.03.2020 6 003 960,42 13.03.2020 49 2,47
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.06.2020 6 000 000,00 05.06.2020 133 2,47
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.10.2020 5 009 552,95 22.10.2020 272 2,06
Bankcertifikat Ålandsbanken 21.09.2020 5 008 569,65 21.09.2020 241 2,06
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.02.2020 5 001 158,25 17.02.2020 24 2,06
Bankcertifikat Ålandsbanken 30.01.2020 5 000 140,30 30.01.2020 6 2,06
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2020 3 003 763,68 10.07.2020 168 1,24
Tidsbundna depositioner 142 077 984,25   58,54
Tidsbunden deposition S-Pankki Oy 20.04.2020 16 998 885,48 20.04.2020 87 7,00
Tidsbunden deposition S-Pankki Oy 24.02.2020 8 999 524,08 24.02.2020 31 3,71
Tidsbunden deposition S-Pankki Oy 24.03.2020 8 999 406,36 24.03.2020 60 3,71
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 28.01.2020 6 012 000,00 28.01.2020 4 2,48
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 05.02.2020 5 007 500,00 05.02.2020 12 2,06
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.02.2020 5 007 138,90 14.02.2020 21 2,06
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 22.05.2020 5 006 138,90 22.05.2020 119 2,06
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 17.07.2020 5 005 906,95 17.07.2020 175 2,06
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 23.04.2020 5 004 666,65 23.04.2020 90 2,06
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 08.07.2020 5 004 464,15 08.07.2020 166 2,06
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 06.07.2020 5 004 337,05 06.07.2020 164 2,06
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 25.02.2020 5 004 250,00 25.02.2020 32 2,06
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2020 5 001 094,80 13.11.2020 294 2,06
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 19.10.2020 5 001 059,55 19.10.2020 269 2,06
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 04.01.2021 5 000 845,10 04.01.2021 346 2,06
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2020 5 000 681,75 14.10.2020 264 2,06
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 21.08.2020 5 000 581,75 21.08.2020 210 2,06
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 26.05.2020 4 002 416,20 26.05.2020 123 1,65
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 16.12.2020 4 000 947,40 16.12.2020 327 1,65
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 17.06.2020 4 000 773,28 17.06.2020 145 1,65
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 12.03.2020 3 003 041,67 12.03.2020 48 1,24
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 27.03.2020 2 003 000,00 27.03.2020 63 0,83
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 08.05.2020 2 002 991,68 08.05.2020 105 0,83
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 10.04.2020 2 002 983,34 10.04.2020 77 0,83
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 26.06.2020 2 002 393,34 26.06.2020 154 0,83
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 07.08.2020 2 000 587,40 07.08.2020 196 0,82
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 07.01.2021 2 000 300,74 07.01.2021 349 0,82
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 30.10.2020 2 000 239,62 30.10.2020 280 0,82
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 04.12.2020 2 000 161,30 04.12.2020 315 0,82
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.09.2020 2 000 073,10 09.09.2020 229 0,82
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 04.09.2020 1 999 443,54 04.09.2020 224 0,82
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 06.11.2020 1 000 150,17 06.11.2020 287 0,41
Bankkonton 51 626 358,97   21,27
Bankkonto SHB 35 734 041,46 14,72
Bankkonto NORDEA 8 584 364,78 3,54
Bankkonto OP 7 305 954,23 3,01
Bankkonto S-PANKKI 1 812,14 0,00
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 186,36 0,00
Fordringar och skulder -66 608,59 -0,03
Fordringar och skulder totalt -66 608,59
TOTALT 242 684 722,84


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation