Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 18.09.2020
Förmögenhet 237 058 113,46 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 105 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 105 dagar

Av fondens medel kan 78 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 18.09.2020
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 51 030 690,44   21,53
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.02.2021 7 994 393,28 05.02.2021 140 3,37
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.05.2021 6 016 288,02 17.05.2021 241 2,54
Bankcertifikat Handelsbanken 12.03.2021 6 015 337,56 12.03.2021 175 2,54
Bankcertifikat Handelsbanken 18.12.2020 6 008 779,68 18.12.2020 91 2,53
Bankcertifikat Ålandsbanken 30.11.2020 5 004 548,00 30.11.2020 73 2,11
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.10.2020 5 002 077,00 22.10.2020 34 2,11
Bankcertifikat Ålandsbanken 21.09.2020 5 000 000,00 21.09.2020 3 2,11
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 07.12.2020 4 997 948,85 07.12.2020 80 2,11
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 30.07.2021 4 991 318,05 30.07.2021 315 2,11
Tidsbundna depositioner 110 091 533,07   46,44
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 28.01.2021 6 006 000,00 28.01.2021 132 2,53
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 16.04.2021 6 005 050,02 16.04.2021 210 2,53
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.05.2021 6 002 533,32 24.05.2021 248 2,53
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.11.2020 5 007 126,90 02.11.2020 45 2,11
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 06.07.2021 5 005 069,45 06.07.2021 291 2,11
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2020 5 005 069,45 14.10.2020 26 2,11
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 05.02.2021 5 005 000,00 05.02.2021 140 2,11
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2020 5 004 972,20 13.11.2020 56 2,11
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 04.01.2021 5 004 958,35 04.01.2021 108 2,11
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 19.10.2020 5 004 583,35 19.10.2020 31 2,11
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2021 5 003 868,70 19.08.2021 335 2,11
Tidsbunden deposition Bonum pankki 05.11.2020 5 002 527,80 05.11.2020 48 2,11
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 04.06.2021 5 001 880,85 04.06.2021 259 2,11
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 08.04.2021 5 000 000,00 08.04.2021 202 2,11
Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 22.02.2021 5 000 000,00 22.02.2021 157 2,11
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 16.12.2020 4 008 000,00 16.12.2020 89 1,69
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 07.07.2021 3 006 187,17 07.07.2021 292 1,27
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 09.08.2021 3 002 779,83 09.08.2021 325 1,27
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 12.02.2021 3 001 404,18 12.02.2021 147 1,27
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 07.05.2021 2 002 991,68 07.05.2021 231 0,84
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 25.06.2021 2 002 991,68 25.06.2021 280 0,84
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 07.01.2021 2 001 400,00 07.01.2021 111 0,84
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 04.12.2020 2 001 396,12 04.12.2020 77 0,84
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 26.02.2021 2 001 279,44 26.02.2021 161 0,84
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 10.03.2021 2 001 267,78 10.03.2021 173 0,84
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 27.07.2021 2 001 013,90 27.07.2021 312 0,84
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 30.10.2020 2 001 000,00 30.10.2020 42 0,84
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 06.09.2021 2 000 680,90 06.09.2021 353 0,84
Tidsbunden deposition Suupohjan Osuuspankki 06.11.2020 1 000 500,00 06.11.2020 49 0,42
Bankkonton 76 163 075,44   32,13
Bankkonto SHB 32 681 165,79 13,79
Bankkonto NORDEA 30 968 848,01 13,06
Bankkonto S-PANKKI 8 105 532,84 3,42
Bankkonto OP 4 407 369,37 1,86
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 159,43 0,00
Fordringar och skulder -227 185,49 -0,10
Fordringar och skulder totalt -227 185,49
TOTALT 237 058 113,46


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation