Verktyg  

FONDSONDEN

Med fondsonden kan Seligson & Co -fonderna kombineras till olika portföljer så att man ser vilka värdepapper dessa helheter innehåller. LokalTapiola-fonderna kommer med till fondsonden under hösten 2022.

Fonden Summa EUR Andel
 
Asien 0,00 %
Emerging Markets 0,00 %
Europa 0,00 %
Finland 0,00 %
Global Brands 0,00 %
Global Pharmaceuticals 0,00 %
Nordamerika 0,00 %
OMXH25 börshandlad fond UCITS ETF 0,00 %
 
Familjebolag 0,00 %
Phoebus 0,00 %
Russian Prosperity 0,00 %
Tropico LatAm 0,00 %
 
Euro Corporate Bond 0,00 %
Euroobligation 0,00 %
Penningmarknadsfond 0,00 %
 
Pharos 0,00 %
 
Totalt 0,00 EUR
 
I vilket format skall informationen visas?

  

Man kan byta val senare oberoende av vilket val man gör här.