Verktyg  

GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS  Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Aktier 99,56
Kontanter / kontoplaceringar 0,44Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Inga ränteplaceringar

Fondsondens data har uppdaterats den 31.12.2019.