Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

PHOEBUS  Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Aktier 96,48
Kontanter / kontoplaceringar 3,52

Aktieplaceringarnas indelning enligt sektorer och regioner

Om du för kursorn över någon av regionbeteckningarna, så får du en lista över de länder inom området i vilka Seligson & Co:s fonder har haft placeringar då Fondsondens data har uppdaterats.

  Totalt
Industri 38,79 10,20 48,99
Teknologi 3,95 5,01 8,96
Konsumentvaror 12,25 18,66 30,91
Hälsovård 1,44 1,44
Finans 5,36 4,33 9,70

Totalt 61,79 38,21 0,00 0,00  Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Inga ränteplaceringar

Fondsondens data har uppdaterats den 31.12.2021.