Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

PHOEBUS  Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Aktier 94,70
Kontanter / kontoplaceringar 5,30

Aktieplaceringarnas indelning enligt sektorer och regioner

Om du för kursorn över någon av regionbeteckningarna, så får du en lista över de länder inom området i vilka Seligson & Co:s fonder har haft placeringar då Fondsondens data har uppdaterats.

  Totalt
Industri 49,84 13,84 63,67
Teknologi 3,12 4,02 7,14
Konsumentvaror 4,25 13,54 17,79
Hälsovård 1,68 1,68
Finans 4,38 5,34 9,71

Totalt 63,26 36,74 0,00 0,00  Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Inga ränteplaceringar

Fondsondens data har uppdaterats den 31.08.2020.