Aktiva aktiefonder - Phoenix  

Phoenix

Phoenix placerar globalt i familjeföretag. Phoenix mål är att ge investerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på en väl diversifierad familjeföretagsportfölj och överstiger avkastningen på indexet som beskriver den globala aktiemarknaden.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 1,09 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsavgift (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,0 %
- Vid inlösning: 0,0 %

Avkastningsbaserad avgift: 20 % av den totala avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning beräknad "ränta på ränta" för det pågående och de två föregående hela kalenderåren, max 3 % av det genomsnittliga fondkapitalet. Den avkastningsbaserade avgiften kan inte bli negativ.

Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Phoenix-fondens bankkonton är:

S-BankenSBANFIHHFI33 3636 3001 2555 87
NordeaNDEAFIHH FI64 1200 3000 0178 48
OPOKOYFIHHFI78 5000 0120 2828 00

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag, bekräftas teckningen till nästa finländska bankdags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag före kl. 16, bekräftas inlösningen till nästa finländska bankdags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.


Värdeutveckling 29.11.2021:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
36,1628 € 17,6336 € -1,68 % -3,16 % 16,30 % 30,16 % 41,76 % 157,21 % 119,45 % 228,31 %
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen