Passiiviset osakerahastot - Kehittyvät markkinat - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

Kehittyvät markkinat – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.7.2021 – 30.6.2022
Juoksevat kulut 0,63 %
Tuottosidonnainen palkkio 0,00 %
Kaupankäyntikulut 1 -
Kokonaiskulut (TKA) 1 -
Salkun kiertonopeus -14,11 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 6,40 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistus (30.6.2022) 0,23 %
Rahaston koko 50 697 552,00 €


TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.6.2022 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -5,63 % 15,76 % -5,76 % 21,15 %
Vuoden alusta -7,78 % 15,93 % -10,40 % 20,61 %
1 vuosi -10,75 % 13,71 % -15,25 % 17,68 %
3 v 11,07 % 14,46 % 10,79 % 18,62 %
5 v 18,80 % 12,91 % 21,51 % 16,72 %
10 v 60,21 % 13,31 % 64,15 % 16,22 %
Perustamispäivästä 41,78 % 14,18 % 62,54 % 16,30 %
Perustamispäivästä p.a. 2,99 % 4,19 %
1) Kaupankäyntikuluja ja kokonaiskuluja (TKA) emme julkaise. Niitä ei ole kaikista kohderahastoista ajantasaisesti saatavilla.