Aktiiviset osakerahastot - Phoenix  keyboard_arrow_down

Phoenix

Phoenix on osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti perheyhtiöihin. Phoenixin tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa hyvin hajautetun perheyhtiösalkun tuottoa ja ylittää maailman osakemarkkinoita kuvaavan indeksin tuoton.

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: 1,09 % vuodessa, peritään rahastolta.

Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja, kuten säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. tunnusluvuissa sekä esitteissä ja katsauksissa.


Kaupankäyntipalkkio (maksetaan rahastolle):
- Merkittäessä: 0,0 %
- Lunastettaessa: 0,0 %

Tuottosidonnainen palkkio: 20 % siitä kokonaistuotosta, joka ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton kuluvan kalenterivuoden ja kahden edellisen kalenterivuoden geometrisena keskimääräisenä vuosituottona eli ”korkoa korolle” laskien. Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää 3 % keskimääräisestä rahastopääomasta eikä olla negatiivinen.

Lisätietoja Phoenix rahaston erityispiirteistä löytyy mm. Rahastosijoittajan oppaasta (s. 30) sekä videoblogistamme.

Merkintä- ja lunastusohjeet

Rahastomerkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille. Minimimerkintä on 10 €.

Phoenixin pankkitilit ovat:

S-PankkiSBANFIHHFI33 3636 3001 2555 87
NordeaNDEAFIHH FI64 1200 3000 0178 48
OPOKOYFIHHFI78 5000 0120 2828 00

Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Pankkisiirroissa tulee käyttää asiakaskohtaista merkintäviitettä, joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään. Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku -palvelusta kohdasta "Asiakastiedot".

Merkinnän vahvistumisen edellytyksenä on, että rahastoyhtiö on ottanut maksun vastaan merkintäpäivää edeltävänä pankkipäivänä.

Lunastustoimeksiannon vahvistumisen edellytyksenä on, että rahastoyhtiö on ottanut toimeksiannon vastaan lunastuspäivää edeltävänä pankkipäivänä ennen klo 16 ja että rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat.


Arvonkehitys 29.11.2021:
Kasvu (A) Tuotto (B) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
36,1628 € 17,6336 € -1,68 % -3,16 % 16,30 % 30,16 % 41,76 % 157,21 % 119,45 % 228,31 %
Jakso:
  • 1 kk
  • 1 v
  • 3 v
  • 5 v
  • 10 v
  • max

 

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa