Aktiiviset osakerahastot - Tropico LatAm  keyboard_arrow_down

Tropico LatAm

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Brasilian osakemarkkinoille ja lisäksi Chilen, Perun ja Kolumbian osakemarkkinoille. Rahasto voi käyttää likviditeetin ja sijoitusasteen hallintaan myös Latinalaisen Amerikan markkinoille sijoittavia rahastoja. Rahaston tavoitteena on ylittää Latinalaisen Amerikan markkinoita kuvaavan vertailuindeksinsä tuotto. Rahaston neuvonantajana toimii brasilialainen Trópico Latin America Investments.
Rahaston tarkempi esittely neljännesvuosikatsauksessamme 1/2016 (s. 4-6)

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: 1,2 % vuodessa, peritään rahastolta.

Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja, kuten säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. tunnusluvuissa sekä esitteissä ja katsauksissa.


Merkintäpalkkio: 1,0 % jos merkintä alle 4 999 €
Kaupankäyntipalkkio  
lunastettaessa: 0,0 % jos sijoitusaika ≥ 180 pv
(maksetaan rahastolle): 0,5 % jos sijoitusaika < 180 pv

Tuottosidonnainen palkkio: 15 % siitä kokonaistuotosta, joka ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton kalenterivuosittain. Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää 3 % keskimääräisestä rahastopääomasta eikä olla negatiivinen. Rahaston aloittaessa vertailujakso alkaa vuoden ensimmäisestä arvonlaskentapäivästä.

Merkintä- ja lunastusohjeet

Rahastomerkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille. Minimimerkintä on 10 €.

Rahaston pankkitilit ovat:

S-PankkiSBANFIHHFI84 3939 0001 2948 26
NordeaNDEAFIHH FI09 1805 3000 0164 50
OPOKOYFIHHFI31 5000 0120 3434 95

Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Pankkisiirroissa tulee käyttää asiakaskohtaista merkintäviitettä, joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään. Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku -palvelusta kohdasta "Asiakastiedot".

Merkintäpäivä normaalisti torstai edellyttäen, että merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä keskiviikkona 16:00 mennessä (mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla).

Lunastuspäivä normaalisti torstai edellyttäen, että lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä keskiviikkona 16:00 mennessä (mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan etusivulla osiossa ”Ajankohtaista”) ja että rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat.


Arvonkehitys 29.11.2021:
Kasvu (A) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
12,4645 € -3,59 % 5,63 % -11,17 % -9,85 % 9,20 % - - -
Jakso:
  • 1 kk
  • 1 v
  • 3 v
  • 5 v
  • 10 v
  • max

 

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa