Passiiviset osakerahastot - Eurooppa  keyboard_arrow_down

Eurooppa indeksirahasto

Rahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Europe -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin.

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: 0,44 % vuodessa, peritään rahastolta.

Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja, kuten säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. tunnusluvuissa sekä esitteissä ja katsauksissa.


Kaupankäyntipalkkio (maksetaan rahastolle):
- Merkittäessä: 0,1 %  
- Lunastettaessa: 0,1 % jos sijoitusaika ≥ 180 pv
0,5 % jos sijoitusaika < 180 pv
Merkintä- ja lunastusohjeet

Rahastomerkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille. Minimimerkintä on 10 €.

Eurooppa Indeksirahaston pankkitilit ovat:

S-PankkiSBANFIHHFI54 3636 3001 2553 06
NordeaNDEAFIHH FI88 1200 3000 0082 01
OPOKOYFIHHFI70 5000 0120 2827 50

Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Pankkisiirroissa tulee käyttää asiakaskohtaista merkintäviitettä, joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään. Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku -palvelusta kohdasta "Asiakastiedot".

Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo 11, merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.

Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo 11, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat.

Kestävyyteen liittyviä tietoja
Rahaston seuraamaan indeksin osakevalinnoissa otetaan huomioon ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kestävyystekijöitä ja yrityksiltä edellytetään hyvää hallintotapaa.

Indeksin tuottaa S&P Global, joka valitsee siihen kuuluvat yritykset tarkastellen valinnoissa sijoituskohteiden ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Ominaisuuksia tarkastellaan lukuisten painotettujen kriteerien avulla, joiden perusteella sijoituskohteelle muodostetaan arvio ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen suhteen.

Indeksiin valitaan kohdemarkkinalta eri toimialojen kestävyystekijöiltään parhaat yritykset S&P:n tekemän arvioinnin perusteella. Arviointiin kerätään tietoja sekä yrityksiltä itseltään että julkisista lähteistä. Lisätietoja S&P Global Corporate Sustainability -arvionnista löytyy osoitteesta https://www.spglobal.com/esg/csa/about/.

Lisätietoja indeksistä asiakaspalvelustamme tai internetosoitteessa https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-europe-index/#overview.. Indeksin koostumus löytyy internetosoitteesta https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe/ ja rahaston sijoitukset tämän sivun oikeasta reunasta.

Kestävän rahoituksen periaatteiden toteutumista arvioidaan mm. vertaamalla rahaston indeksiä kohdemarkkinaltaan vastaavaan indeksiin, jossa ei tehdä yritysvalintaa kestävyystekijöiden perusteella. Vertailussa otetaan huomioon mm. hiilidioksidipäästöjen määrää suhteessa sijoitusten markkina-arvoon sekä kohdeyritysten liikevaihtoon sekä indeksitason hiili-intensiteetti (weighted average carbon intensity).

Ominaisuuksien toteutumista seurataan jatkuvasti. Rahaston käyttämän indeksin kestävyysominaisuuksien toteutumisen vertailu raportoidaan määräaikaiskatsauksissa vuosittain.

Arvonkehitys 29.11.2021:
Kasvu (A) Tuotto (B) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
3,8862 € 1,6443 € -0,51 % -0,91 % 18,83 % 35,27 % 54,19 % 157,16 % 88,93 % 109,27 %
Jakso:
  • 1 kk
  • 1 v
  • 3 v
  • 5 v
  • 10 v
  • max

 

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa