Passiiviset osakerahastot - Aasia  keyboard_arrow_down

Aasia indeksirahasto

Rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka vastaa mahdollisimman hyvin Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on myös edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: 0,43 % vuodessa, peritään rahastolta.

Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja, kuten säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. tunnusluvuissa sekä esitteissä ja katsauksissa.


Kaupankäyntikorvaus (maksetaan rahastolle):
- Merkittäessä: 0,1 %  
- Lunastettaessa: 0,1 % jos sijoitusaika ≥ 180 pv
0,5 % jos sijoitusaika < 180 pv
Merkintä- ja lunastusohjeet

Rahastomerkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille. Minimimerkintä on 10 €.

Rahaston pankkitilit ovat:

NordeaNDEAFIHH FI50 1200 3000 0164 51
OPOKOYFIHHFI69 5000 0120 2827 68

Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Pankkisiirroissa tulee käyttää asiakaskohtaista merkintäviitettä, joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään. Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku -palvelusta kohdasta "Asiakastiedot".

Merkinnän vahvistumisen edellytyksenä on, että rahastoyhtiö on ottanut maksun vastaan merkintäpäivää edeltävänä pankkipäivänä viimeistään klo 16.

Lunastustoimeksiannon vahvistumisen edellytyksenä on, että rahastoyhtiö on ottanut toimeksiannon vastaan lunastuspäivää edeltävänä pankkipäivänä viimeistään klo 16 ja että rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat.

Tietoa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seuraamalla Dow Jones Sustainability Asia Pacific –osakeindeksiä. Koska rahasto pyrkii sääntöjensä mukaan jäljittelemään vertailuindeksiään, toteutuvat kyseisen indeksin ominaisuudet rahaston sijoituksissa. Indeksin tuottaa S&P Global, joka valitsee indeksiin kuuluvat yritykset tarkastellen valinnoissa sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia (ESG).

Indeksiin valitaan kohdemarkkinalta eri toimialojen ESG-luokituksiltaan parhaat yritykset S&P Global ESG –luokituksen perusteella. Luokitus määritetään kullekin sijoituskohteelle Global Corporate Sustainability –arvioinnissa. Lopullisiksi sijoituskohteiksi valikoituvat yritykset, jotka suoriutuvat keskimääräisesti paremmin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien ominaisuuksien perusteella edustamallaan toimialalla. Arviointi suoritetaan kerran vuodessa. Lisätietoja arvioinnista saatavissa S&P Globalin sivuilta.

S&P arvioi indeksissä olevia sijoituskohteita jatkuvasti myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien kestävyysriskien näkökulmasta. Merkittävissä rikkomuksissa, esimerkiksi ihmisoikeusrikkomusten ja ympäristökatastrofin aiheutuessa, sijoituskohde saatetaan poistaa indeksistä.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia arvioidaan ESG-luokituksilla. Lisäksi rahaston seuraamasta indeksistä raportoidaan ympäristöön liittyvien ominaisuuksien osalta indeksituottajan laskemia sijoituskohteiden hiilipäästöihin liittyviä lukuja. Lukuja verrataan myös vastaavan kohdemarkkinan kattavaan indeksiin, jossa sijoituskohdevalinnassa ei huomioida ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvä tekijöitä. Lisätietoja S&P:n laskentamenetelmistä (pdf).

Vaikka rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, se ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen (2019/2088) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin eikä sillä siten ole myöskään tavoitetta tehdä tiettyä vähimmäisosuutta tällaisia sijoituksia. Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.


Arvonkehitys 26.09.2022:
Kasvu (A) Tuotto (B) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
6,459 € 2,915 € -2,42 % -8,86 % -10,49 % 7,98 % 17,84 % 76,32 % 61,52 % 77,30 %
Jakso:
  • 1 kk
  • 1 v
  • 3 v
  • 5 v
  • 10 v
  • max

 

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa