Passiiviset osakerahastot - Aasia  keyboard_arrow_down

Aasia indeksirahasto

Rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka vastaa mahdollisimman hyvin Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin.

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: 0,43 % vuodessa, peritään rahastolta.

Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja, kuten säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. tunnusluvuissa sekä esitteissä ja katsauksissa.


Kaupankäyntipalkkio (maksetaan rahastolle):
- Merkittäessä: 0,1 %  
- Lunastettaessa: 0,1 % jos sijoitusaika ≥ 180 pv
0,5 % jos sijoitusaika < 180 pv
Merkintä- ja lunastusohjeet

Rahastomerkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille. Minimimerkintä on 10 €.

Rahaston pankkitilit ovat:

S-PankkiSBANFIHHFI75 3636 3001 2554 13
NordeaNDEAFIHH FI50 1200 3000 0164 51
OPOKOYFIHHFI69 5000 0120 2827 68

Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Pankkisiirroissa tulee käyttää asiakaskohtaista merkintäviitettä, joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään. Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku -palvelusta kohdasta "Asiakastiedot".

Merkinnän vahvistumisen edellytyksenä on, että rahastoyhtiö on ottanut maksun vastaan merkintäpäivää edeltävänä pankkipäivänä ennen klo 16.

Lunastustoimeksiannon vahvistumisen edellytyksenä on, että rahastoyhtiö on ottanut toimeksiannon vastaan lunastuspäivää edeltävänä pankkipäivänä ennen klo 16 ja että rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat.

Kestävyyteen liittyviä tietoja
Rahaston seuraamaan indeksin osakevalinnoissa otetaan huomioon ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kestävyystekijöitä ja yrityksiltä edellytetään hyvää hallintotapaa.

Indeksin tuottaa S&P Global, joka valitsee siihen kuuluvat yritykset tarkastellen valinnoissa sijoituskohteiden ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Ominaisuuksia tarkastellaan lukuisten painotettujen kriteerien avulla, joiden perusteella sijoituskohteelle muodostetaan arvio ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen suhteen.

Indeksiin valitaan kohdemarkkinalta eri toimialojen kestävyystekijöiltään parhaat yritykset S&P:n tekemän arvioinnin perusteella. Arviointiin kerätään tietoja sekä yrityksiltä itseltään että julkisista lähteistä. Lisätietoja S&P Global Corporate Sustainability -arvionnista löytyy osoitteesta https://www.spglobal.com/esg/csa/about/.

Lisätietoja indeksistä asiakaspalvelustamme tai internetosoitteessa https://www.spglobal.com/spdji/en//indices/esg/dow-jones-sustainability-asia-pacific-index/#overview.. Indeksin koostumus löytyy internetosoitteesta https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe/ ja rahaston sijoitukset tämän sivun oikeasta reunasta.

Kestävän rahoituksen periaatteiden toteutumista arvioidaan mm. vertaamalla rahaston indeksiä kohdemarkkinaltaan vastaavaan indeksiin, jossa ei tehdä yritysvalintaa kestävyystekijöiden perusteella. Vertailussa otetaan huomioon mm. hiilidioksidipäästöjen määrää suhteessa sijoitusten markkina-arvoon sekä kohdeyritysten liikevaihtoon sekä indeksitason hiili-intensiteetti (weighted average carbon intensity).

Ominaisuuksien toteutumista seurataan jatkuvasti. Rahaston käyttämän indeksin kestävyysominaisuuksien toteutumisen vertailu raportoidaan määräaikaiskatsauksissa vuosittain.

Arvonkehitys 29.11.2021:
Kasvu (A) Tuotto (B) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
7,0109 € 3,2610 € -1,13 % -1,56 % 10,13 % 27,86 % 29,77 % 118,65 % 61,50 % 48,95 %
Jakso:
  • 1 kk
  • 1 v
  • 3 v
  • 5 v
  • 10 v
  • max

 

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa