Varainhoitorahasto - Pharos - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

Pharos – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.4.2021 – 31.3.2022
Juoksevat kulut 1 0,55 %
Tuottosidonnainen palkkio 0,00 %
Kaupankäyntikulut 2 -
Kokonaiskulut (TKA) 2 -
Salkun kiertonopeus -1,18 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2,95 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistus (31.3.2022) 0,17 %
Rahaston koko 103 946 317,00 €


TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.3.2022 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -3,59 % 9,69 % -3,04 % 7,85 %
Vuoden alusta -3,59 % 9,69 % -3,04 % 7,85 %
1 vuosi 5,00 % 6,65 % 7,70 % 6,07 %
3 v 22,88 % 8,17 % 27,65 % 9,92 %
5 v 28,92 % 6,79 % 37,28 % 8,41 %
10 v 76,18 % 6,15 % 108,92 % 7,75 %
Perustamispäivästä 163,46 % 6,81 % 197,46 % 7,75 %
Perustamispäivästä p.a. 4,43 % 5,00 %
1) Juoksevat kulut 31.12.2021 päättyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
2) Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja