Korkorahastot - Rahamarkkinarahasto  keyboard_arrow_down

Rahamarkkinarahasto

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.

Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.


Tietoja rahastosta 14.07.2020
Varallisuus 225 025 112,15 EUR
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) 104 päivää
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) 104 päivää

Rahaston varoista 80 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.

Rahaston omistukset 14.07.2020
Arvopaperi Markkina-arvo Maturiteetti Päivät Osuus %
Sijoitustodistukset 45 037 265,91   20,01
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.08.2020 8 000 000,00 05.08.2020 22 3,56
Sijoitustodistus Handelsbanken 12.03.2021 6 014 255,94 12.03.2021 241 2,67
Sijoitustodistus Handelsbanken 18.12.2020 6 011 758,02 18.12.2020 157 2,67
Sijoitustodistus Ålandsbanken 30.11.2020 5 006 478,05 30.11.2020 139 2,22
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.10.2020 5 005 432,00 22.10.2020 100 2,22
Sijoitustodistus Ålandsbanken 21.09.2020 5 003 975,35 21.09.2020 69 2,22
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.08.2020 5 002 059,90 17.08.2020 34 2,22
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 07.12.2020 4 993 306,65 07.12.2020 146 2,22
Määräaikaiset talletukset 121 066 222,31   53,80
Määräaikainen talletus S-Pankki Oy 25.08.2020 14 998 641,45 25.08.2020 42 6,67
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 16.04.2021 6 005 050,02 16.04.2021 276 2,67
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.01.2021 6 004 238,82 28.01.2021 198 2,67
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.11.2020 5 005 400,80 02.11.2020 111 2,22
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.10.2020 5 005 069,45 14.10.2020 92 2,22
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 21.08.2020 5 005 055,55 21.08.2020 38 2,22
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2020 5 004 972,20 13.11.2020 122 2,22
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 04.01.2021 5 004 700,35 04.01.2021 174 2,22
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.10.2020 5 004 583,35 19.10.2020 97 2,22
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 05.02.2021 5 003 080,55 05.02.2021 206 2,22
Määräaikainen talletus Bonum pankki 05.11.2020 5 002 527,80 05.11.2020 114 2,22
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 06.07.2021 5 001 503,30 06.07.2021 357 2,22
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07.2020 5 001 041,65 24.07.2020 10 2,22
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2020 5 000 000,00 19.08.2020 36 2,22
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 08.04.2021 5 000 000,00 08.04.2021 268 2,22
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 22.02.2021 5 000 000,00 22.02.2021 223 2,22
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.12.2020 4 006 221,00 16.12.2020 155 1,78
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.07.2021 3 000 560,85 07.07.2021 358 1,33
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.02.2021 2 999 216,61 12.02.2021 213 1,33
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.05.2021 2 002 991,68 07.05.2021 297 0,89
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.08.2020 2 001 988,90 07.08.2020 24 0,89
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 25.06.2021 2 001 540,20 25.06.2021 346 0,89
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.01.2021 2 001 400,00 07.01.2021 177 0,89
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 04.12.2020 2 001 396,12 04.12.2020 143 0,89
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.02.2021 2 001 279,44 26.02.2021 227 0,89
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.03.2021 2 001 267,78 10.03.2021 239 0,89
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 30.10.2020 2 001 000,00 30.10.2020 108 0,89
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 04.09.2020 2 000 994,44 04.09.2020 52 0,89
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.11.2020 1 000 500,00 06.11.2020 115 0,44
Tilisopimukset 58 982 352,55   26,21
Tilisopimus SHB 30 694 347,45 13,64
Tilisopimus NORDEA 16 056 688,20 7,14
Tilisopimus S-PANKKI 10 078 368,68 4,48
Tilisopimus OP 2 152 782,25 0,96
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI 165,97 0,00
Saamiset ja velat -60 728,62 -0,03
Saamiset ja velat yhteensä -60 728,62
YHTEENSÄ 225 025 112,15


Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn