Korkorahastot - Rahamarkkinarahasto  keyboard_arrow_down

Rahamarkkinarahasto

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.

Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.


Tietoja rahastosta 20.05.2019
Varallisuus 263 523 066,34 EUR
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) 98 päivää
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) 98 päivää

Rahaston varoista 81 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.

Rahaston omistukset 20.05.2019
Arvopaperi Markkina-arvo Maturiteetti Päivät Osuus %
Sijoitustodistukset 49 044 773,38   18,61
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 02.08.2019 8 000 000,00 02.08.2019 74 3,04
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 06.09.2019 8 000 000,00 06.09.2019 109 3,04
Sijoitustodistus Handelsbanken 13.03.2020 6 013 934,28 13.03.2020 298 2,28
Sijoitustodistus Handelsbanken 20.12.2019 6 012 079,80 20.12.2019 214 2,28
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 07.06.2019 6 000 000,00 07.06.2019 18 2,28
Sijoitustodistus Ålandsbanken 30.01.2020 5 006 841,55 30.01.2020 255 1,90
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.01.2020 5 006 736,15 10.01.2020 235 1,90
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.10.2019 5 005 181,60 22.10.2019 155 1,90
Määräaikaiset talletukset 137 098 231,32   52,03
Määräaikainen talletus S-Pankki Oy 28.06.2019 24 998 510,00 28.06.2019 39 9,49
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.01.2020 6 007 134,84 28.01.2020 253 2,28
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 15.10.2019 6 002 783,34 15.10.2019 148 2,28
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 17.07.2019 5 010 813,80 17.07.2019 58 1,90
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 27.05.2019 5 010 350,10 27.05.2019 7 1,90
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 12.06.2019 5 007 500,00 12.06.2019 23 1,90
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.11.2019 5 006 669,85 19.11.2019 183 1,90
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 05.02.2020 5 005 046,10 05.02.2020 261 1,90
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.11.2019 5 004 787,10 29.11.2019 193 1,90
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 06.01.2020 5 004 735,05 06.01.2020 231 1,90
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.05.2019 5 002 229,15 23.05.2019 3 1,90
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.08.2019 5 002 208,35 23.08.2019 95 1,90
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 05.07.2019 5 002 138,90 05.07.2019 46 1,90
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 26.07.2019 5 001 701,40 26.07.2019 67 1,90
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 25.02.2020 5 001 659,30 25.02.2020 281 1,90
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 20.09.2019 4 999 650,95 20.09.2019 123 1,90
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 16.08.2019 4 999 135,90 16.08.2019 88 1,90
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 15.11.2019 4 006 946,96 15.11.2019 179 1,52
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.12.2019 4 003 815,88 16.12.2019 210 1,52
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.03.2020 3 002 049,48 12.03.2020 297 1,14
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 30.10.2019 2 002 493,40 30.10.2019 163 0,76
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.06.2019 2 002 400,00 27.06.2019 38 0,76
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.09.2019 2 002 393,34 06.09.2019 109 0,76
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 09.08.2019 2 002 393,34 09.08.2019 81 0,76
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 03.01.2020 2 002 334,12 03.01.2020 228 0,76
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 05.12.2019 2 002 229,96 05.12.2019 199 0,76
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.03.2020 2 001 337,54 27.03.2020 312 0,76
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.04.2020 2 001 055,64 10.04.2020 326 0,76
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 08.05.2020 2 000 506,90 08.05.2020 354 0,76
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.11.2019 1 001 220,63 06.11.2019 170 0,38
Tilisopimukset 77 462 695,03   29,40
Tilisopimus SHB 37 797 041,05 14,34
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI 18 999 557,42 7,21
Tilisopimus OULUN OSUUSPANKKI 17 999 967,61 6,83
Tilisopimus OP 1 971 493,57 0,75
Tilisopimus NORDEA 693 513,51 0,26
Tilisopimus S-PANKKI 1 121,87 0,00
Saamiset ja velat -82 633,39 -0,03
Saamiset ja velat yhteensä -82 633,39
YHTEENSÄ 263 523 066,34


Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn