Korkorahastot - Rahamarkkinarahasto  keyboard_arrow_down

Rahamarkkinarahasto

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.

Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.


Tietoja rahastosta 22.04.2021
Varallisuus 203 682 360,26 EUR
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) 125 päivää
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) 125 päivää

Rahaston varoista 76 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.

Rahaston omistukset 22.04.2021
Arvopaperi Markkina-arvo Maturiteetti Päivät Osuus %
Sijoitustodistukset 48 024 106,19   23,58
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.02.2022 6 006 334,68 04.02.2022 288 2,95
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.05.2021 6 001 816,68 17.05.2021 25 2,95
Sijoitustodistus Aktia 31.05.2021 6 000 000,00 31.05.2021 39 2,95
Sijoitustodistus Aktia 13.08.2021 5 999 658,72 13.08.2021 113 2,95
Sijoitustodistus Aktia 14.01.2022 5 998 992,48 14.01.2022 267 2,95
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.11.2021 5 012 731,70 22.11.2021 214 2,46
Sijoitustodistus Ålandsbanken 21.06.2021 5 003 921,65 21.06.2021 60 2,46
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 30.07.2021 4 998 684,80 30.07.2021 99 2,45
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 07.12.2021 3 001 965,48 07.12.2021 229 1,47
Määräaikaiset talletukset 111 056 754,70   54,52
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.10.2021 6 002 870,46 19.10.2021 180 2,95
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.05.2021 6 002 533,32 24.05.2021 32 2,95
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 13.08.2021 6 002 524,98 13.08.2021 113 2,95
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 22.09.2021 6 000 124,38 22.09.2021 153 2,95
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 22.12.2021 5 999 964,72 22.12.2021 244 2,95
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2021 5 009 222,30 19.08.2021 119 2,46
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 06.07.2021 5 005 069,45 06.07.2021 75 2,46
Määräaikainen talletus Bonum pankki 05.11.2021 5 004 722,45 05.11.2021 197 2,46
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 04.06.2021 5 001 993,05 04.06.2021 43 2,46
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.09.2021 5 001 939,75 13.09.2021 144 2,46
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.08.2021 5 001 625,00 02.08.2021 102 2,46
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 01.10.2021 5 000 000,00 01.10.2021 162 2,45
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 04.01.2022 4 999 821,30 04.01.2022 257 2,45
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 22.02.2022 4 999 700,60 22.02.2022 306 2,45
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 28.01.2022 4 999 527,75 28.01.2022 281 2,45
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 08.03.2022 4 999 512,00 08.03.2022 320 2,45
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.11.2021 4 000 759,32 16.11.2021 208 1,96
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.07.2021 3 008 928,48 07.07.2021 76 1,48
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 09.08.2021 3 004 524,99 09.08.2021 109 1,48
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.05.2021 2 002 991,68 07.05.2021 15 0,98
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 25.06.2021 2 002 991,68 25.06.2021 64 0,98
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.09.2021 2 002 844,62 06.09.2021 137 0,98
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 02.11.2021 2 001 221,56 02.11.2021 194 0,98
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 29.10.2021 2 001 200,78 29.10.2021 190 0,98
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.11.2021 2 000 246,02 26.11.2021 218 0,98
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.01.2022 2 000 107,04 10.01.2022 263 0,98
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.02.2022 1 999 787,02 11.02.2022 295 0,98
Tilisopimukset 44 646 155,40   21,92
Tilisopimus SHB 30 134 983,54 14,80
Tilisopimus OP 14 458 596,71 7,10
Tilisopimus NORDEA 49 808,57 0,02
Tilisopimus S-PANKKI 2 643,92 0,00
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI 122,66 0,00
Saamiset ja velat -44 656,03 -0,02
Saamiset ja velat yhteensä -44 656,03
YHTEENSÄ 203 682 360,26


Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn