Korkorahastot - Rahamarkkinarahasto  keyboard_arrow_down

Rahamarkkinarahasto

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.

Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.


Tietoja rahastosta 15.10.2021
Varallisuus 185 549 357,04 EUR
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) 107 päivää
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) 107 päivää

Rahaston varoista 82 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.

Rahaston omistukset 15.10.2021
Arvopaperi Markkina-arvo Maturiteetti Päivät Osuus %
Sijoitustodistukset 34 017 657,20   18,33
Sijoitustodistus Aktia 30.11.2021 7 002 045,96 30.11.2021 46 3,77
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.02.2022 6 003 345,00 04.02.2022 112 3,24
Sijoitustodistus Aktia 14.01.2022 6 000 000,00 14.01.2022 91 3,23
Sijoitustodistus Aktia 11.02.2022 5 003 484,40 11.02.2022 119 2,70
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.11.2021 5 002 319,55 22.11.2021 38 2,70
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 01.08.2022 3 006 026,73 01.08.2022 290 1,62
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 07.12.2021 2 000 435,56 07.12.2021 53 1,08
Määräaikaiset talletukset 107 026 988,51   57,68
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.10.2021 6 003 000,00 19.10.2021 4 3,24
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 22.12.2021 6 002 553,78 22.12.2021 68 3,24
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 22.10.2021 6 000 503,34 22.10.2021 7 3,23
Määräaikainen talletus Bonum pankki 05.11.2021 5 008 362,85 05.11.2021 21 2,70
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 01.03.2022 5 001 407,65 01.03.2022 137 2,70
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2022 5 000 519,80 19.08.2022 308 2,69
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.08.2022 5 000 480,30 02.08.2022 291 2,69
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 22.07.2022 5 000 302,65 22.07.2022 280 2,69
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.09.2022 5 000 276,50 13.09.2022 333 2,69
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 04.01.2022 5 000 000,00 04.01.2022 81 2,69
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 06.05.2022 5 000 000,00 06.05.2022 203 2,69
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 08.03.2022 5 000 000,00 08.03.2022 144 2,69
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 22.02.2022 5 000 000,00 22.02.2022 130 2,69
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.11.2021 4 001 833,32 16.11.2021 32 2,16
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 13.05.2022 4 000 693,04 13.05.2022 210 2,16
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 15.12.2021 4 000 431,12 15.12.2021 61 2,16
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 30.09.2022 3 999 910,00 30.09.2022 350 2,16
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 13.06.2022 3 000 497,34 13.06.2022 241 1,62
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 9.8.2022 3 000 103,56 09.08.2022 298 1,62
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 28.01.2022 3 000 000,00 28.01.2022 105 1,62
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 29.10.2021 2 001 978,04 29.10.2021 14 1,08
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 02.11.2021 2 001 962,24 02.11.2021 18 1,08
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.11.2021 2 000 750,00 26.11.2021 42 1,08
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 29.04.2022 2 000 586,68 29.04.2022 196 1,08
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.01.2022 2 000 500,00 10.01.2022 87 1,08
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 7.7.2021 2 000 415,04 07.07.2022 265 1,08
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.09.2022 1 999 921,26 06.09.2022 326 1,08
Tilisopimukset 44 586 505,38   24,03
Tilisopimus OP 25 801 833,71 13,91
Tilisopimus NORDEA 18 287 363,90 9,86
Tilisopimus SHB 496 303,95 0,27
Tilisopimus S-PANKKI 914,24 0,00
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI 89,58 0,00
Saamiset ja velat -81 794,05 -0,04
Saamiset ja velat yhteensä -81 794,05
YHTEENSÄ 185 549 357,04


Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn