Korkorahastot - Rahamarkkinarahasto  keyboard_arrow_down

Rahamarkkinarahasto

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.

Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.


Tietoja rahastosta 05.12.2019
Varallisuus 244 635 976,77 EUR
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) 107 päivää
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) 107 päivää

Rahaston varoista 80 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.

Rahaston omistukset 05.12.2019
Arvopaperi Markkina-arvo Maturiteetti Päivät Osuus %
Sijoitustodistukset 49 037 694,04   20,05
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.08.2020 7 999 764,00 05.08.2020 244 3,27
Sijoitustodistus Handelsbanken 13.03.2020 6 007 898,28 13.03.2020 99 2,46
Sijoitustodistus Handelsbanken 20.12.2019 6 001 012,02 20.12.2019 15 2,45
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.06.2020 6 000 000,00 05.06.2020 183 2,45
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.10.2020 5 011 294,35 22.10.2020 322 2,05
Sijoitustodistus Ålandsbanken 21.09.2020 5 010 236,30 21.09.2020 291 2,05
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.02.2020 5 003 380,15 17.02.2020 74 2,05
Sijoitustodistus Ålandsbanken 30.01.2020 5 002 959,70 30.01.2020 56 2,05
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.01.2020 3 001 149,24 10.01.2020 36 1,23
Määräaikaiset talletukset 141 080 730,61   57,67
Määräaikainen talletus S-Pankki Oy 13.12.2019 35 995 365,00 13.12.2019 8 14,71
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.01.2020 6 012 000,00 28.01.2020 54 2,46
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 05.02.2020 5 007 500,00 05.02.2020 62 2,05
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.02.2020 5 007 138,90 14.02.2020 71 2,05
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 06.01.2020 5 006 895,85 06.01.2020 32 2,05
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 22.05.2020 5 006 138,90 22.05.2020 169 2,05
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.04.2020 5 004 666,65 23.04.2020 140 2,05
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 17.07.2020 5 004 277,05 17.07.2020 225 2,05
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 25.02.2020 5 004 250,00 25.02.2020 82 2,05
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 08.07.2020 5 003 788,90 08.07.2020 216 2,05
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 06.07.2020 5 003 580,75 06.07.2020 214 2,05
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2020 5 000 460,90 13.11.2020 344 2,04
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.10.2020 5 000 388,65 19.10.2020 319 2,04
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.10.2020 4 999 821,75 14.10.2020 314 2,04
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 21.08.2020 4 999 258,90 21.08.2020 260 2,04
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.12.2019 4 006 688,88 16.12.2019 11 1,64
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 26.05.2020 4 001 533,08 26.05.2020 173 1,64
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 17.06.2020 4 000 158,20 17.06.2020 195 1,64
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.03.2020 3 003 041,67 12.03.2020 98 1,23
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 03.01.2020 2 003 191,12 03.01.2020 29 0,82
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.03.2020 2 003 000,00 27.03.2020 113 0,82
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 08.05.2020 2 002 991,68 08.05.2020 155 0,82
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.04.2020 2 002 983,34 10.04.2020 127 0,82
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.06.2020 2 002 292,58 26.06.2020 204 0,82
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 30.10.2020 2 000 106,74 30.10.2020 330 0,82
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.08.2020 2 000 095,34 07.08.2020 246 0,82
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 04.12.2020 2 000 000,00 04.12.2020 365 0,82
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 04.09.2020 1 999 022,98 04.09.2020 274 0,82
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.11.2020 1 000 092,80 06.11.2020 337 0,41
Tilisopimukset 54 568 471,43   22,31
Tilisopimus SHB 35 741 647,84 14,61
Tilisopimus NORDEA 11 731 896,81 4,80
Tilisopimus OP 7 085 214,99 2,90
Tilisopimus S-PANKKI 8 910,49 0,00
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI 603,24 0,00
Tilisopimus OULUN OSUUSPANKKI 198,06 0,00
Saamiset ja velat -50 919,31 -0,02
Saamiset ja velat yhteensä -50 919,31
YHTEENSÄ 244 635 976,77


Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn