Korkorahastot - Rahamarkkinarahasto  keyboard_arrow_down

Rahamarkkinarahasto

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.

Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.


Tietoja rahastosta 16.07.2019
Varallisuus 268 549 323,00 EUR
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) 100 päivää
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) 100 päivää

Rahaston varoista 82 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.

Rahaston omistukset 16.07.2019
Arvopaperi Markkina-arvo Maturiteetti Päivät Osuus %
Sijoitustodistukset 49 053 044,77   18,27
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 02.08.2019 8 000 000,00 02.08.2019 17 2,98
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 06.09.2019 8 000 000,00 06.09.2019 52 2,98
Sijoitustodistus Handelsbanken 13.03.2020 6 017 924,76 13.03.2020 241 2,24
Sijoitustodistus Handelsbanken 20.12.2019 6 012 319,86 20.12.2019 157 2,24
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.06.2020 6 000 000,00 05.06.2020 325 2,23
Sijoitustodistus Ålandsbanken 30.01.2020 5 009 501,45 30.01.2020 198 1,87
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.01.2020 5 008 651,00 10.01.2020 178 1,87
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.10.2019 5 004 647,70 22.10.2019 98 1,86
Määräaikaiset talletukset 117 123 617,59   43,61
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.01.2020 6 012 000,00 28.01.2020 196 2,24
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 15.10.2019 6 002 783,34 15.10.2019 91 2,24
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 17.07.2019 5 011 454,65 17.07.2019 1 1,87
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.11.2019 5 009 166,65 19.11.2019 126 1,87
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 05.02.2020 5 007 500,00 05.02.2020 204 1,86
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 06.01.2020 5 006 895,85 06.01.2020 174 1,86
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 22.05.2020 5 006 138,90 22.05.2020 311 1,86
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.02.2020 5 005 730,35 14.02.2020 213 1,86
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.11.2019 5 004 861,10 29.11.2019 136 1,86
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.04.2020 5 004 666,65 23.04.2020 282 1,86
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 25.02.2020 5 004 250,00 25.02.2020 224 1,86
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.08.2019 5 002 208,35 23.08.2019 38 1,86
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 26.07.2019 5 001 701,40 26.07.2019 10 1,86
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 08.07.2020 5 001 546,60 08.07.2020 358 1,86
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 06.07.2020 5 001 133,55 06.07.2020 356 1,86
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 20.09.2019 4 999 035,95 20.09.2019 66 1,86
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 16.08.2019 4 997 742,40 16.08.2019 31 1,86
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 15.11.2019 4 009 483,28 15.11.2019 122 1,49
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.12.2019 4 006 688,88 16.12.2019 153 1,49
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.03.2020 3 003 041,67 12.03.2020 240 1,12
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 03.01.2020 2 003 191,12 03.01.2020 171 0,75
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.03.2020 2 003 000,00 27.03.2020 255 0,75
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 08.05.2020 2 002 991,68 08.05.2020 297 0,75
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.04.2020 2 002 983,34 10.04.2020 269 0,75
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 30.10.2019 2 002 800,00 30.10.2019 106 0,75
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 05.12.2019 2 002 784,44 05.12.2019 142 0,75
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.09.2019 2 002 393,34 06.09.2019 52 0,75
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 09.08.2019 2 002 393,34 09.08.2019 24 0,75
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.06.2020 2 001 650,76 26.06.2020 346 0,75
Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.11.2019 1 001 400,00 06.11.2019 113 0,37
Tilisopimukset 102 449 916,36   38,15
Tilisopimus SHB 37 781 132,92 14,07
Tilisopimus S-PANKKI 29 730 265,99 11,07
Tilisopimus OULUN OSUUSPANKKI 17 999 964,41 6,70
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI 13 999 543,97 5,21
Tilisopimus OP 1 937 818,48 0,72
Tilisopimus NORDEA 1 001 190,59 0,37
Saamiset ja velat -77 255,72 -0,03
Saamiset ja velat yhteensä -77 255,72
YHTEENSÄ 268 549 323,00


Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn