LÄHITAPIOLA

- yksi Seligson & Co:n omistajista
- käyttää Seligson & Co:n tuotteita mm.
  sijoitussidonnaisten vakuutusten
  kohderahastoina

LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama yhtiöryhmä, johon kuuluu useita eri yhtiöitä.

Lisätietoja:

www.lahitapiola.fi

Seligson & Co:lla:
Jarkko Niemi, Ari Kaaro