SPILTAN FONDER

Spiltan Fonder Ab on itsenäinen ruotsalainen rahastoyhtiö, jonka tavoite on on selvä: tarjota rahastosijoittajille parempia vaihtoehtoja.

Spiltanin mukaan 90% ainakaan Ruotsissa markkinoitavista rahastotuotteista ei tarjoa aitoa lisäarvoa suhteessa kustannuksiin. Sijoittaja maksaa aktiivisesta salkunhoidosta, mutta saa silti usein lähinnä passiivisesti hoidetun ”piilo”indeksisalkun – och det låter väl inget vidare?

Kaikkien Spiltanin aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen sijoitusfilosofia perustuu fundamentaalianalyysiin. Sijoitustoiminnan lähtökohtana on tuntea syvällisesti ne yritykset joihin sijoitetaan. Rahastoilla ei ole toimialakohtaisia rajoituksia, vaan sijoituskohteet valitaan yksittäin puhtaasti Spiltanin näkemyksen mukaisesti. Keskeisiä sijoituskriteereitä ovat mm. se, että valitut yritykset tuottavat voittoa, niillä on hyvä kassavirta sekä aktiivinen osingonjakopolitiikka. Spiltanin mukaan tällaiset yritykset ovat parhaimpia sijoituskohteiden joukossa sekä hyvinä että huonoina aikoina.

Minimimerkintä: € 5000.

Lisätietoja

www.spiltanfonder.se

Anders Oldenburg, Ari Kaaro