PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT


Vuodesta 1996 toiminut Prosperity Capital Management on yksi vanhimmista nykyisen Venäjän markkinoiden tuntijoista.

PCM on keskittynyt ymmärtämään Venäjän talouden muutosprosessia kohti markkinataloutta sekä yhteiskunnan, toimialojen että yksittäisten yhtiöiden tasolla ja löytämään houkuttelevia sijoituskohteita yhtiöistä, jotka ovat ”sopivassa” vaiheessa ko. prosessia.

Hyvät yhteiskuntasuhteet auttavat PCM:ää sekä tiedonhankinnassa että aktiivisena omistajana.

PCM toimii Seligson & Co Russian Prosperity –rahaston kohderahaston sijoitusneuvojana ja Seligson & Co edustaa PCM:n muita sijoitustuotteita Suomessa. Minimimerkinnät alkaen US$ 100 000.


Lisätietoja


www.prosperitycapital.com


Varainhoidon erikoistuotteet:

Jarkko Niemi


Russian Prosperity Fund Euro -rahasto

Jonathan Aalto