TOIMEKSIANTOJEN KÄSITTELY JA TOTEUTUSPERIAATTEET

Sijoitusrahastojen ja varainhoitoasiakkaiden salkunhoidossa noudatettavat toimeksiantojen käsittelyä ja toteuttamista koskevat periaatteet löytyvät täältä. Lista toimeksiantojen toteutuksessa pääsääntöisesti käytetyistä välittäjistä löytyy täältä.

Huom! Osuudenomistajien Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimiin rahasto-osuuksiin tekemät merkinnät ja lunastukset käsitellään rahastojen säännöissä ja esitteissä määritellyillä tavoilla. Lisätietoja merkintöjen ja lunastusten käsittelystä löytyy sivupalkin linkkien "Merkintä" ja "Lunastus" kautta. Rahastojen voimassa oleva esite ja säännöt löytyvät yläpalkista "Esitteet ja katsaukset".

Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä