MERKINTÄ- JA LUNASTUSOHJEITA

Merkinnän tekeminen

Rahasto-osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä paitsi Kehittyvät markkinat- ja Tropico LatAm -rahastoihin, jolla on vain yksi merkintäpäivä viikossa. Merkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille.

Merkinnän yhteydessä tulee myös päättää merkitäänkö A-osuuksia (kasvu-osuudet) vai B-osuuksia (tuotto-osuudet) ja käyttää valitsemansa osuuslajin merkintäviitettä.

Etenkin yksityishenkilöille suosittelemme kasvu- eli A-osuuksia. Saman rahaston kasvu- ja tuotto-osuuksien välillä voi tehdä vaihtoja ilman veroseuraamuksia.

Sitova ilmoitus merkinnästä syntyy, kun merkintämaksu on maksettu.

Kehotamme aina tutustumaan rahastoesitteisiin ennen merkintää.


Merkinnän vahvistuminen

Kun merkintämaksu saapuu rahaston pankkitilille, vahvistetaan se rahaston sääntöjen mukaiseen arvoon. Rahastokohtaiset merkintäpäivät voi tarkistaa tästä. 

Rahasto-osuudet kirjataan rahastoyhtiön ylläpitämään osuusrekisteriin, ja asiakas saa merkinnästä vahvistuksen Oma salkku -palveluunsa. Merkintävahvistus lähetetään myös sähköpostilla, jos asiakas on aktivoinut sähköpostin lähetyksen Oma salkku -palvelussa.


Asiakasdokumentit

Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiöiden on tunnistettava asiakkaansa. Asiakkuus on oltava avattu hyväksytysti ennen merkintöjen tekemistä. Asiakkuuden avaaminen onnistuu täältä.

Rahastoista lunastettuja varoja ei makseta asiakkaalle, mikäli asiakasdokumentit ovat puutteellisia.


Lunastaminen

Rahasto-osuuksien lunastustoimeksiantoja voi jättää jokaisena pankkipäivänä. Kehittyvät markkinat -rahaston lunastukset toteutetaan kerran viikossa. Rahastokohtaiset lunastusten toteutusajat voi tarkistaa tästä.

Rahasto-osuuksien lunastus tapahtuu Oma salkku -palvelun kautta, kirjallisella ilmoituksella, sähköpostitse tai puhelimitse.

Puhelimessa annetussa toimeksiannossa Asiakkaalta kysytään asiakasnumero ja muita tunnistetietoja. 

Lunastushinta määräytyy rahaston sääntöjen mukaisesti.

Lunastussumma maksetaan asiakastiedoissa ilmoitetulle pankkitilille.

Tilinumeron vaihto tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisen varmennuksen avulla.

Mikäli osuudenomistajalle on toimitettu osuustodistus on tämä luovutettava lunastustoimeksiannon yhteydessä rahastoyhtiölle.

 


Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä