Rahasto-osuudenomistajien kokous

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien sijoitusrahastojen varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous järjestetään torstaina 23.3.2017 klo 14 yhtiön konttorissa osoitteessa Erottajankatu 1–3, 6 krs, Helsinki.

Kokouksessa valitaan osuudenomistajien edustajat rahastojen edustajistoon, joka valitsee rahastoyhtiön hallitukseen yhden jäsenen sekä yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Lisäksi käsitellään muut Seligson & Co -rahastojen yhteisten sääntöjen 15§:n määräämät asiat. Rahastojen säännöt löytyvät rahastoesitteestä (kohta 15§ sivulla 13).

Ilmoittautuminen: Rahasto-osuudenomistajien tulee ilmoittautua tilaisuuteen viimeistään 14.3.2017 klo 14 joko kirjeitse tai sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osuudenomistajan nimi ja yhteystiedot. Yhteisön edustajien ja osuudenomistajien asiamiesten tulee esittää päivätty valtakirja, joka pyydetään toimittamaan Seligson & Co Rahastoyhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistumisoikeus kokoukseen ja äänivalta määräytyvät 13.3.2017 tilanteen mukaan.

Tervetuloa!


 

Rahastoyhtiön yhtiökokous

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 7.3.2017. Kokouksessa päätetään mm. yhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien tuotonjaosta.

Huom!

Huom! Rahastoyhtiön yhtiökokous ei ole sama asia kuin Seligson & Co
-konsernin emoyhtiön yhtiökokous.

Emoyhtiö Seligson & Co Oyj:n yhtiökokous järjestetään 8.3.2017. Lisätietoja ja kokouskutsu täältä.

- - -
Lisätietoja:

Mari Rautanen,
puh. 09 – 6817 8224
 


Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä