KUOLINPESÄN ASIAKKUUS

Myös kuolinpesälle voidaan avata rahastoasiakkuus. Samoin asiakkaan menehtyessä hänen asiakkuutensa jatkuu pesänjakoon asti kuolinpesän asiakkuutena. Alla olemme listanneet muutamia käytännön ohjeita näihin asiakkuuksiin liittyen.


Asiakkaan kuoltua:

Omaisten on hyvä ilmoittaa kuolemantapauksesta asiakaspalveluumme mahdollisimman nopeasti, niin päivitämme asiakastiedot.

Asiakkaan kuoltua hänen omaisuutensa siirtyy kuolinpesälle. Pesän osakkaat päättävät yhdessä kuolinpesän asioista.

Kullakin pesän osakkaalla on oikeus yksin saada sellaisia tietoja joita tarvitaan perunkirjoitusta varten, eli käytännössä salkkuraportti kuolinpäivän tiedoilla.

Pesän osakas voi osoittaa oikeutensa toimittamalla kopion virkatodistuksesta, josta hänen asema kuolinpesän osakkaana käy ilmi. Halutessaan kuolinpesän osakas voi myös valtuuttaa toisen henkilön. Ellei virkatodistuksia ole vielä hankittu, tarkistamme asiakkaan kuolinpäivän Väestörekisterikeskuksesta ja lähetämme perunkirjoitusta varten tarvittavan salkkuraportin kuolleen henkilön kotiosoitteeseen.

Kun perunkirjoitus on tehty, tarvitsemme kopion perukirjasta. Ellei perukirjaa ole rekisteröity maistraatissa, jolloin se toimii virallisena osakasluettelona, tarvitaan myös kopiot kuolleen henkilön virkatodistuksista 15-vuotiaasta kuolemaan asti. Lisäksi tarvitsemme kopiot kaikkien kuolinpesän osakkaiden henkilötodistuksista. Mikäli joku osakkaista, tai joku muu henkilö, valtuutetaan hoitamaan kuolinpesän asioita, tarvitsemme myös kopion valtakirjasta sekä kopion mahdollisen kuolinpesän ulkopuolisen valtuutetun henkilötodistuksesta.

Mikäli seuraavia asiakirjoja on, niistä tulee myös toimittaa kopiot:

      - testamentti
      - testamentin tiedoksisaanto- tai hyväksymisilmoitus
      - avioehtosopimus
      - edesmenneen puolison perukirja liitteineen, ositus- ja jakokirja
      - perinnöstä luopumisilmoitus ja luopuneen henkilön virkatodistukset 15-vuotiaasta asti

Kaikki tässä mainitut dokumentit voi toimittaa meille henkilökohtaisesti, postitse tai skannattuina sähköpostin liitetiedostoina.


Uuden asiakkuuden avaaminen kuolinpesälle:

Asiakassopimuksen lisäksi tarvitsemme asiakkaaksi tulevasta kuolinpesästä kopiot seuraavista asiakirjoista:

      - perukirja
      - ellei perukirjaa ole rekisteröity maistraatissa, kuolleen henkilön virkatodistukset
        15-vuotiaasta kuolemaan asti
      - jokaisen kuolinpesän osakkaan henkilötodistus
      - mahdollinen valtakirja hoitaa kuolinpesän omistuksia
      - mahdollisen valtuutetun henkilötodistus (ellei hän ole itse pesän osakas)


Kuolinpesän jako:

Jakaaksemme kuolinpesän salkun omistukset perijöille tarvitsemme kopion lainvoimaisesta perinnönjakokirjasta. Sen perusteella kirjaamme rahasto-osuudet perijöiden nimissä oleviin salkkuihin.

Mikäli perijä haluaa pitää rahasto-osuutensa, tulee hänen täyttää ja palauttaa meille hänelle lähettämämme asiakassopimus liitteineen (ellei hän ole jo ennestään asiakkaamme).

Mikäli perijä sen sijaan haluaa lunastaa rahasto-osuutensa, tulee hänen lähettää meille lunastuspyynnön yhteydessä tilitietonsa kirjallisesti ja allekirjoituksella vahvistettuna. Tarkistamme tilitiedon pankista, lunastamme osuudet rahaston lunastusaikataulun mukaisesti ja maksamme lunastetut varat tilille.Asiakaspalvelumme antaa tarvittaessa lisätietoja kuolinpesän asiakkuuteen liittyen.Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä